Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Romatoid artriti bulunan hastada porselen torasik aort [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 179-179 | DOI: 10.5543/tkda.2013.94759

Romatoid artriti bulunan hastada porselen torasik aort

Uğur Canpolat, Kadri Murat Gürses, Levent Şahiner, Serdar Aksöyek
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, aortik kalsifikasyon, görüntüleme

Porcelain thoracic aorta in a patient with rheumatoid arthritis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Uğur Canpolat, Kadri Murat Gürses, Levent Şahiner, Serdar Aksöyek. Porcelain thoracic aorta in a patient with rheumatoid arthritis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 179-179

Sorumlu Yazar: Uğur Canpolat, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale