Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner kalsifikasyonu şekillerinin koroner darlıklarının hemodinamik sonuçları ve yeniden şekillenme üzerindeki etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(7): 606-613 | DOI: 10.5543/tkda.2017.94493

Koroner kalsifikasyonu şekillerinin koroner darlıklarının hemodinamik sonuçları ve yeniden şekillenme üzerindeki etkisi

Ahmet Demirkıran1, Ozan Çakır2, Adem Atıcı1, Emre Aslanger4, Cansu Akdeniz3, Berrin Umman1, Sabahattin Umman1, Zehra Bugra1, Murat Sezer1
1Istanbul Üniversitesi, Istanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Istanbul
2Zonguldak Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Departmanı, Zonguldak
3Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Kardiyoloji Departmanı, İstanbul
4Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Kardiyoloji Departmanı, İstanbul

AMAÇ
Histolojik plak özellikleri koroner darlıklarının yol açtığı hemodinamik sonuçları etkileyebilmektedir. Kalsiyumun topografik dağılımının koroner darlıklarının yol açtığı fizyolojik sonuçları nasıl etkilediği konusunda henüz bilimsel araştırma yapılmadı. Bu çalışma fraksiyonel akım rezervi (FAR) ile kalsifikasyon paternleri arasındaki olası ilişkiyi ortaya koymayı hedeflemektedir. Ayrıca, kalsifikasyon şekillerinin koroner yeniden şekillenmesi üzerindeki etkisi de araştırılmaktadır.

YÖNTEMLER
Kararlı angina pektorisli 26 ve kalıcı ST yükselmesiz akut koroner sendromlu 34 hasta bu çalışmaya dahil edildi. Orta derece (gözle %50 ile %80 arası darlığa sahip olduğu değerlendirilen) 70 lezyon FAR ile değerlendirildi. Hemodinamik ölçümler alındıktan sonra damar içi ultrason ile gri skala ve gerçek histolojik parametreler en küçük lümen alanı ve tüm lezyon için değerlendirildi. Lezyonlar kalsifikasyonun derinliği, uzunluğu ve dairesel dağılımına göre sınıflandırıldı.

BULGULAR
Analiz edilen segmentte, FAR ile en yüksek derin kalsifikasyon açısı (r=-0.396, p=0.001) ve kalınlığı (r=-0.285, p=0.021) arasında korelasyon saptandı. Kalsifikasyon açısı 180 dereceden geniş olanlarda ortalama FAR değerinin anlamlı derecede daha düşük olduğu tespit edildi (0.64±0.17 ve 0.78±0.08, p=0.024). Koroner yeniden şekillenmesi ile en yüksek yüzeysel (r=-0.437, p<0.001) ve derin (r=0.425, p<0.001) kalsifikasyon açısı arasında korelasyon vardı. Koroner yeniden şekillenmesi ile en yüksek yüzeysel (r=-0.357, p=0.003) ve derin (r=0.417, p<0.001) kalsifikasyon kalınlığı arasında korelasyon vardı, koroner yeniden şekillenmesi ile FAR arasında korelasyon saptandı (r=-0.477, p<0.001).

SONUÇ
Bu çalışma, koroner arter plağındaki kalsifikasyonun geometrisi, yerleşim yeri ve dağılımının fonksiyonel olarak anlamlı darlıklarda hemodinamik sonuçları etkileyebildiğini gösterdi. Ayrıca koroner arter kalsifikasyon şekilleri ile koroner yeniden şekillenmesi arasında korelasyon olabileceği ortaya kondu.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter kalsifikasyonu, koroner yeniden şekillenme, fraksiyonel akım rezervi, intravasküler ultrason.

Influence of coronary calcification patterns on hemodynamic outcome of coronary stenoses and remodeling

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Demirkıran, Ozan Çakır, Adem Atıcı, Emre Aslanger, Cansu Akdeniz, Berrin Umman, Sabahattin Umman, Zehra Bugra, Murat Sezer. Influence of coronary calcification patterns on hemodynamic outcome of coronary stenoses and remodeling. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(7): 606-613

Sorumlu Yazar: Ahmet Demirkıran, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale