Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Editöryal Yorum: Sürekli ST-segment yüksekliği olmayan (ST yükselmesiz) akut koroner sendrom hastalarının tedavisi: Yeni Avrupa Kardiyoloji Derneği Kılavuzu'nda neler değişti? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 1-8 | DOI: 10.5543/tkda.2012.02017

Editöryal Yorum: Sürekli ST-segment yüksekliği olmayan (ST yükselmesiz) akut koroner sendrom hastalarının tedavisi: Yeni Avrupa Kardiyoloji Derneği Kılavuzu'nda neler değişti?

Hakan Altay1, Seçkin Pehlivanoğlu2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana Hastanesi, Adana
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul Hastanesi, İstanbul

Editöryal
YORUM
Sürekli ST segment yüksekliği olmayan (ST yükselmesiz) Akut Koroner Sendrom hastalarının tedavisi: Yeni Avrupa Kardiyoloji Derneği Kılavuzu’nda neler değişti?

Anahtar Kelimeler: akut koroner sendromlar, ST yükselmesiz akut koroner sendrom, tanı ve tedavi

Editorial: Management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: What has changed in the new European Society of Cardiology guideline?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hakan Altay, Seçkin Pehlivanoğlu. Editorial: Management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: What has changed in the new European Society of Cardiology guideline?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 1-8

Sorumlu Yazar: Hakan Altay, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale