Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
2017 Avrupa Kardiyoloji Derneği ST Yükselmeli Miyokart Enfarktüsü Kılavuzu ne yenilikler getirdi? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(7): 579-583 | DOI: 10.5543/tkda.2017.92566

2017 Avrupa Kardiyoloji Derneği ST Yükselmeli Miyokart Enfarktüsü Kılavuzu ne yenilikler getirdi?

Aylin Yıldırır
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: ST elevasyonlu miyokart enfarktüsü, perkütan girişim, fibrinolitik

What is new in 2017 European Society of Cardiology ST Elevation Myocardial Infarction guideline?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Aylin Yıldırır. What is new in 2017 European Society of Cardiology ST Elevation Myocardial Infarction guideline?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(7): 579-583

Sorumlu Yazar: Aylin Yıldırır, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale