Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Hangi diyaliz yöntemi kalp için daha iyidir? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 85-87 | DOI: 10.5543/tkda.2019.91589

Hangi diyaliz yöntemi kalp için daha iyidir?

Tevfik Ecder
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye


Which dialysis modality is better for the heart?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tevfik Ecder. Which dialysis modality is better for the heart?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 85-87

Sorumlu Yazar: Tevfik Ecder, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale