Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sol Valsalva sinüs anevrizması ve sol aurikula arasındaki sol ana koroner artere dışsal bası etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(5): 445-445 | DOI: 10.5543/tkda.2016.90457

Sol Valsalva sinüs anevrizması ve sol aurikula arasındaki sol ana koroner artere dışsal bası etkisi

Ersin Sarıçam1, Ömer Koçak2, Arslan Öcal1, Nadir Barındık1
1Koru Ankara Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
2Koru Ankara Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler: Valsalva sinüs anevrizması, koroner bası, sol ana koroner arter.

Extrinsic coronary squeeze in the left main coronary artery between left sinus of Valsalva aneurysm and left auricula

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ersin Sarıçam, Ömer Koçak, Arslan Öcal, Nadir Barındık. Extrinsic coronary squeeze in the left main coronary artery between left sinus of Valsalva aneurysm and left auricula. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(5): 445-445

Sorumlu Yazar: Ersin Sarıçam, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale