Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Güncel kılavuzlar eşliğinde hipertansiyon tedavisi ve anjiyotensin reseptör blokerlerinin gelişen rolü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(5): 1-9

Güncel kılavuzlar eşliğinde hipertansiyon tedavisi ve anjiyotensin reseptör blokerlerinin gelişen rolü

Giray Kabakcı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Hipertansiyon, dünya çapında yaklaşık 1 milyar insanı etkilemekte ve bu rakamın 2025 yılında 1.5 milyar olacağı tahmin edilmektedir. Hipertansiyon kardiyovasküler mortalite ve morbidite için en önemli risk föktörüdür. Kan basıncı ile kardiyovasküler hastalık arasındaki ilişki, sürekli, tutarlı ve diğer risk faktörlerinden bağımsızdır. Kan basıncı yükseldikçe kalp krizi, kalp yetersizliği, inme ve böbrek hastalığı riski artmaktadır. Aterosklerozun gelişmesinde en başta gelen risk faktörlerinden olan arteriyel hipertansiyonda antihipertansif tedavinin temel amacı kardiyovasküler ve renal morbidite ve mortalitenin azaltılmasıdır. Bu derlemede güncel kılavuzlar eşliğinde hipertansiyonun farmakolojik tedavisinin ana prensipleri ve anjiyotensin reseptör blokerlerinin gelişen rolünden bahsedilecektir.


Hypertension treatment and evolving role of angiotension receptor blockers in recent guidelines

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Giray Kabakcı. Hypertension treatment and evolving role of angiotension receptor blockers in recent guidelines. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(5): 1-9

Sorumlu Yazar: Giray Kabakcı, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale