Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Çocukta dev çıkan aort anevrizması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(5): 447-447 | DOI: 10.5543/tkda.2016.89280

Çocukta dev çıkan aort anevrizması

Timur Meşe1, Murat Muhtar Yılmazer1, Mustafa Demirol1, Şenay Çoban1, Sinan Genç2
1İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Radyoloji Birimi, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Assenden aorta, aort stenozu, aort kapağı, anevrizma.

Giant aneurysm of ascending aorta in a child

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Timur Meşe, Murat Muhtar Yılmazer, Mustafa Demirol, Şenay Çoban, Sinan Genç. Giant aneurysm of ascending aorta in a child. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(5): 447-447

Sorumlu Yazar: Murat Muhtar Yılmazer, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale