Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Aksesuvar yolun yerini belirlemek için ikiboyutlu gerilim görüntüleme [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 108-108 | DOI: 10.5543/tkda.2012.01750

Aksesuvar yolun yerini belirlemek için ikiboyutlu gerilim görüntüleme

İbrahim Halil Tanboğa, Turgay Isik, Ahmet Kaya, Mustafa Kurt
Erzurum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Erzurum

Anahtar Kelimeler: Aksesuar Yol, İki boyutlu strain, Ekokardiyografi

Two-Dimensional strain imaging for prediction the localization of accesory pathway

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İbrahim Halil Tanboğa, Turgay Isik, Ahmet Kaya, Mustafa Kurt. Two-Dimensional strain imaging for prediction the localization of accesory pathway. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 108-108

Sorumlu Yazar: İbrahim Halil Tanboğa, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale