Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İskemik Papiller Kas Disfonksiyonuna Bağlı Kronik Mitral Yetersizliğinde Koroner Arter Lezyonlarının Dağılımı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(2): 75-78

İskemik Papiller Kas Disfonksiyonuna Bağlı Kronik Mitral Yetersizliğinde Koroner Arter Lezyonlarının Dağılımı

Serdar AKSÖYEK1, Tuğrul OKAY1, Oktay SANCAKTAR1, Ali Rıza KAZAZOĞLU1, Mehmet ÖZDEMİR1
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, istanbul

Bu çalışmada iskemik papiller kas disfonksiyonuna bağlı mitral yetersizliği (MY) olan ve olmayan koroner arter hastaları retrospektif incelenerek koroner arter lezyonlarının dağılımı ile mitral yetersizliğinin ilişkisi araştırıldı. İskemik papiller kas disfonksiyonuna bağlı mitral yetersizliği dışındaki olası sebepler çalışma kapsamına alınmadı. Çalışmayı 4839 koroner arter hastalığı (koroner arterlerinde % 50 ve fazla darlık saptanan) olgu oluşturdu. Bunlardan 65 olguda koroner arter hastalığı (KAH) ile birlikte iskemik MY mevcuttu. KAH olup da MY olmayan 4774 olgu ise kontrol grubunu oluşturdu. Her iki grup, koroner arter lezyonlarının dağılımı yönünden araştırıldı. Papiller kas disfonksiyonuna bağlı mitral yetersizliği bir veya birden fazla damar tutulumunda seyrek olmayarak gözlendi. Bununla beraber üç damar tutulumunda daha sık görülme eğilimi vardı (p<0.10). Sağ koroner ile sol sirkumfleks arter tutulumunda ise tek, diğer kombinasyonlardaki çift ve üç damar tutulumuna göre görülme olasılığı belirgin olarak yüksekti (p<0.05).

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, papiller kas disfonksiyonu, mitral yetersizliği

Distribution of Coronary Artery Lesions in Chronic Mitral Valve Regurgitation Due to Ischemic Papillary Muscle Dysfunction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Serdar AKSÖYEK, Tuğrul OKAY, Oktay SANCAKTAR, Ali Rıza KAZAZOĞLU, Mehmet ÖZDEMİR. Distribution of Coronary Artery Lesions in Chronic Mitral Valve Regurgitation Due to Ischemic Papillary Muscle Dysfunction. Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(2): 75-78
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale