ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
pdf
Kalp Kapak Hastalığı Tedavi Kılavuzu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(3): 128-166

Kalp Kapak Hastalığı Tedavi Kılavuzu


Kalp Kapak Hastalığı Tedavi Kılavuzu

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
. Kalp Kapak Hastalığı Tedavi Kılavuzu. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(3): 128-166
Makale Dili: Türkçe


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi