ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Cerrahi Olarak Onarılan Atriyal Septal Defektli İki Hastada Rastlantısal Koroner Sinüs Agenezisi Tespiti [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(3): 220-221 | DOI: 10.5543/tkda.2023.80348

Cerrahi Olarak Onarılan Atriyal Septal Defektli İki Hastada Rastlantısal Koroner Sinüs Agenezisi Tespiti

Çiğdem Deniz, Uğur Canpolat
Kardiyoloji Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Atriyal septal defekt, konjenital kalp hastalıkları, koroner sinüs agenezisi

Incidental Detection of Coronary Sinus Agenesis in Two Patients with Surgically Repaired Atrial Septal Defect

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Çiğdem Deniz, Uğur Canpolat. Incidental Detection of Coronary Sinus Agenesis in Two Patients with Surgically Repaired Atrial Septal Defect. Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(3): 220-221

Sorumlu Yazar: Uğur Canpolat, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi