Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Marfan Sendromu ve Kardiyovasküler Komplikasyonlarının Cerrahi Tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(4): 261-264

Marfan Sendromu ve Kardiyovasküler Komplikasyonlarının Cerrahi Tedavisi

Y.Suat BÜKET1, İsa DURMAZ1, Fatma AŞKAR1, Y.Alp ALAYUNT1, Y.Ahmet HAMULU1, Y.Mustafa ÖZBARAN1, Münevver YÜKSEL1, Kaya SÜZER1, İshak ARAS1, Tahir YAĞDI1, Yüksel ATAY1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Marfan sendromu konnektif dokuyu tutan, otozomal dominant geçişli bir hastalık olup iskelet sistemi, oküler sistem ve kardiyovasküler sistemde major klinik bulgulara sahiptir. Marfan sendromlu hastalarda yapılan çeşitli çalışmalar kardiyovasküler sistemde tutuluşun çıkan aortanın anevrizmal dilatasyonu, aort yetersizliği, aort diseksiyonu, mitral valv prolapsusu ve mitral yetersizliği gibi ögeleri olabileceğini göstermiştir. Bu lezyonlar 30 ile 50 yaş arasındaki Marfanlılarda ölüm nedenlerinin % 90'ından fazlasını oluşturmaktadır. Bu çalışmada kardiyovasküler sistem tutuluşu bulunan 7 Marfan sendromu hastası ele alınmıştır. Hastalar aort kökünün kompozit valv greft ile replasmanı, mekanik protez ile aort valv replasmanı ve mekanik protez ile mitral valv replasmanı gibi cerrahi yöntemlerle tedavi edilmişlerdir. Postoperatif takipleri 2 ay ile 4 yıl arasında değişmektedir.

Anahtar Kelimeler: Marfan sendromu, anüloaortik ektazi, aort kökü dilatasyonu

Marfan Syndrome: Surgical Management of Cardiovascular Complications

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Y.Suat BÜKET, İsa DURMAZ, Fatma AŞKAR, Y.Alp ALAYUNT, Y.Ahmet HAMULU, Y.Mustafa ÖZBARAN, Münevver YÜKSEL, Kaya SÜZER, İshak ARAS, Tahir YAĞDI, Yüksel ATAY. Marfan Syndrome: Surgical Management of Cardiovascular Complications. Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(4): 261-264
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale