Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Floroskopi kullanmaksızın yatak başında geçici pil elektrodu nasıl yerleştirilir? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 172-174 | DOI: 10.5543/tkda.2013.79364

Floroskopi kullanmaksızın yatak başında geçici pil elektrodu nasıl yerleştirilir?

Mehmet Özaydın, Fatih Kahraman
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Isparta

Anahtar Kelimeler: Geçici kalp pili, elektrod

How temporary pacemaker electrode is implanted without using fluoroscopy?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Özaydın, Fatih Kahraman. How temporary pacemaker electrode is implanted without using fluoroscopy?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 172-174

Sorumlu Yazar: Mehmet Özaydın, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale