Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kardiyoloji hastalarında bitkisel ürün kullanımı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(7): 614-622 | DOI: 10.5543/tkda.2017.79160

Kardiyoloji hastalarında bitkisel ürün kullanımı

Neslihan Pınar1, Meyli Topaloğlu1, Cahit Özer2, Harun Alp1
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji ABD
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Hatay

AMAÇ
Tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) uygulamaları günümüzde giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. TAT geleneksel tıp uygulamaları dışında kalan bütün sağlık hizmetlerini, yöntemlerini, uygulamalarını ve bunlara eşlik eden kuram ve inançları kapsayan geniş bir sağlık alanıdır. Bu çalışma bir kardiyoloji kliniğine yatan kalp hastalarında kullanılan bitkisel ürünleri, nasıl kullanıldıklarını incelemek üzere planlanmıştır.

YÖNTEMLER
Kesitsel-tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma, Nisan 2016–Haziran 2016 tarihleri arasında Özel Defne Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde yatan 18 yaş üstünde olup görüşmeyi kabul eden 199 hastada 20 sorudan oluşan anket yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılmıştır.

BULGULAR
Çalışmamıza katılan hastaların %28.6’sı (n=57) bitkisel ürün kullandıklarını, %71.6’sı (n=142) bitkisel ürün kullanmadıklarını söylemiştir. Bitkisel ürün kullananların sadece %14.03’ü (n=8) ürünü hekimine danışarak kullandığını söylerken, %85.9’u (n=49) hekimine danışmadan kullandığını söylemişlerdir. Çalışmaya katılan hipertansiyonlu hastaların %35.7’si bitkisel ürün kullanmaktadır. En sık kullanılan bitkisel ürünler %22.5 limon, %17.5 nar ekşisi ve %17.5 yeşil çay idi. Çalışmaya katılan kalp damar hastalarının %23.5’i bitkisel ürün kullandığını beyan etmişlerdir. Bitkisel ürün kullananların %25’i yeşil çay, %25’i zencefil, %18.8’i ada çayı kullandıklarını söylemişlerdir.

SONUÇ
Kardiyoloji hastalarının önemli bir kısmı bitkisel ürün kullanmaktadır. Büyük bir kısmı sorumlu hekimlerine danışmadan kullandıklarını belirtmektedirler. Hastaların hekimlerine danışmadan bitkisel ürün kullanmaları istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Anahtar Kelimeler: Anket, bitkisel ürün kullanımı, kardiyoloji hastaları.

Herbal supplement usage in cardiac patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Neslihan Pınar, Meyli Topaloğlu, Cahit Özer, Harun Alp. Herbal supplement usage in cardiac patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(7): 614-622

Sorumlu Yazar: Neslihan Pınar, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale