Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 79-79

Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar

Ertan Ural
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı


Comments on Cardiology Publications

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ertan Ural. Comments on Cardiology Publications. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 79-79

Sorumlu Yazar: Ertan Ural, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale