Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Tam aorta ve iliyak arter tıkanmasının konralateral aortafemoral baypas greft yolu ile açılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(5): 414-417 | DOI: 10.5543/tkda.2015.77782

Tam aorta ve iliyak arter tıkanmasının konralateral aortafemoral baypas greft yolu ile açılması

Mahmut Tuna Katırcıbaşı1, Uğur Özkan2
1Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, Adana Türkiye
2Özel Adana Ortadoğu Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Adana Türkiye

Özet– Ciddi aortoiliyak hastalıklar geleneksel olarak aortofemoral baypas (AFB) greft ile tedavi edilir. Bununla birlikte cerrahi sonrası tekrarlayan problemler gelişebilir ve bu problemler de sıklıkla tekrar cerrahi tedavi gerektirir. Bu yazıda, daha önce AFB ameliyatı geçirmiş olan iki hastada aorta ve iliyak arter tıkanmalarının endovasküler yolla tedavisi sunuldu. Birinci olgu; daha önce tek taraflı AFB greft ameliyatı geçiren ve aterosklerozun ilerlemesi sonucu distal abdominal aorta ve karşı taraf iliyak arterinde tıkanma gelişen hastaydı. Diğer olgu ise greftin sol bacağında tromboz gelişen, iki taraflı AFB grefti olan hastaydı. Bu hastalarda ikincil tedavi olarak endovasküler primer stent yerleştirilmesi işlemi kullanılarak aortoiliyak tıkanmalar rekanalize edildi. Bu sunum, bizim bilgilerimize göre bu şekilde tedavi edilen olguların ilk bildirimidir.

Anahtar Kelimeler: Aortailiyak hastalıklar, aortafemoral greft, endovasküler tedavi, stent.

Recanalization of total aortoiliac occlusion via contralateral aortofemoral bypass graft

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mahmut Tuna Katırcıbaşı, Uğur Özkan. Recanalization of total aortoiliac occlusion via contralateral aortofemoral bypass graft. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(5): 414-417

Sorumlu Yazar: Mahmut Tuna Katırcıbaşı, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale