Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kardiyoloji pratiğinde trombositopeniye olgu bazlı ve pratik yaklaşım [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(2): 155-162 | DOI: 10.5543/tkda.2018.76968

Kardiyoloji pratiğinde trombositopeniye olgu bazlı ve pratik yaklaşım

Erman Öztürk1, Ferit Onur Mutluer2
1Koç Üniversitesi Hematoloji Kliniği, İstanbul
2Koç Üniversitesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Kardiyoloji pratiğinde atikoagülan ve antitrombosit tedaviler birçok hasta için vazgeçilmezdir. Bu tedaviler trombositopenik hastalarda büyük bir sorundur ve bu hastalarda kanıt derecesi yüksek veriler bulunmamaktadır. Trombositopeni, trombosit sayısı <150x109/L olarak tanımlanırken, ciddi trombositopeni, trombosit sayısı <50x109/L olarak tanımlanmıştır. Psödotrombositopeni, ilaca bağlı trombositopeni, immün trombositopeni, heparine bağlı trombositopeni, trombotik trombositopenik purpura trombositopeninin ana nedenlerinden bazılarıdır. Kanıt yokluğunda tedavi önerileri konservatif, kanama komplikasyonundan çekinilen, defansif tedavi stratejilerinin üzerine kurulmuştur. Trombositopenisi olan birçok akut miyokart enfarktüslü hastanın başarılı acil perkütan koroner girişime gittiği olgu sunumları ile rapor edilmiştir. Bu nedenle antitrombosit tedaviler fayda zarar oranına göre verilmelidir. Konuyla ilgili rehberlerde de düşük molekül ağırlıklı heparinlerin trombosit sayısı >50x109/L olan hastalarda tam doz, trombosit sayısı 25–50x109/L olan hastalarda da yarı dozda verilmesi önerilmektedir. Güncel rehberlerde ciddi trombositopenisi olan hastalarda (trombosit sayısı <25x109/L) antitrombosit ve antikoagülan tedavilerin kesilmesi önerilmektedir fakat bu konuda yeni kanıtlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Antikoagülan, antitrombosit; kardiyoloji; heparine bağlı trombotik trombositopeni; immün trombositopenik purpura; trombositopeni.

A practical and case-based approach to thrombocytopenia in cardiology practice

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Erman Öztürk, Ferit Onur Mutluer. A practical and case-based approach to thrombocytopenia in cardiology practice. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(2): 155-162

Sorumlu Yazar: Erman Öztürk, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale