Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Oral Sildenafil Sitrat'ın Sıradışı Bir Kullanımı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(3): 208-210

Oral Sildenafil Sitrat'ın Sıradışı Bir Kullanımı

Erdem DİKER1, Sinan AYDOĞDU1
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Primer pulmoner hipertansiyon, kötü prognozlu, ilerleyici bir hastalıktır. Tedavide kullanılan pulmoner vasodilatörelerin etkinlikleri sınırlıdır. Fakat son yıllarda bu konuda bazı ilerlemeler elde edilmiştir. Bu muhtemel ajanlardan biri de sildenafildir. Burada primer pulmoner hipertansiyonlu 27 yaşında genç bir hasta sunulmuştur. Hastanın tedavisine almakta olduğu iloprosta ilave olarak günde 200 mg sildenafil eklenmiştir. Sildenafil tedavisine başlandıktan hemen sonra egzersiz kapasitesi düzelmiş, yaşam kalitesi artmıştır. Bir gün sonra yapılan pulmoner basınç kontrolünde basıncın 112 mmHg'den 73 mmHg'ye düştüğü tespit edilmiştir. Sildenafilin pulmoner hipertansiyon tedavisindeki rolünün prospektif çalışmalarda derinlemesine araştırılmaya ihtiyacı vardır.


Extraordinary Use of Oral Sildenafil Citrate

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Erdem DİKER, Sinan AYDOĞDU. Extraordinary Use of Oral Sildenafil Citrate. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(3): 208-210
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale