Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Ventriküler Takikardi ve Ventriküler Fibrilasyonlu Hastaların Tedavisinde Otomatik Defibrilatör [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(2): 72-74

Ventriküler Takikardi ve Ventriküler Fibrilasyonlu Hastaların Tedavisinde Otomatik Defibrilatör

Belhan AKPINAR1, Sinan GÜRSOY1, Peter MARCX1, Yves Van MOLHEM1, Francis WELLENS1, Pedro BRUGADA1
Onze Lieve Wrouw Hastanesi, Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Departmanları, 9300 Aalst, Belçika

Haziran-Aralık 1990 tarihleri arasında ventriküler takikardi (VT) ve ventriküler fibrilasyon tanısı alan 64 hastadan 21'ine yaşamı tehdit eden ventriküler aritmi nedeniyle AICD (otomatik yerleştirilebilen kardioverter defibrilatör) cihazı implante edildi. Hastalardan onaltısı erkek, beşi kadındı. Yaş ortalaması 63±3 olup en genç hasta 18 en yaşlı hasta 87 yaşındaydı. AICD implantasyonu için endikasyon, Brugada ve arkadaşları tarafından geliştirilen "karar ağacı" na göre kondu. Buna göre sadece antiaritmik medikal tedavi ile iki yıl içindeki ani ölüm riski % 10'dan düşük olarak saptanan hastalar medikal tedaviye alındı. Bu riskin % 10'dan fazla olduğu saptanan hastalara medikal tedaviye ek olarak AICD cihazı takıldı. Sadece medikal tedavi gören grupta (Grup I), altı aylık mortalite 0 idi. AICD grubunda (Grup II), operatif mortalite 0 olup geç dönemde iki hasta kaybedildi. AICD grubunda altı aylık kontrolda altı hastadan 22 şok detekte edildi.

Anahtar Kelimeler: Ventriküler takikardi, ventriküler fibrilasyon, AICD

Clinical Investigations AICD in the Treatment of Patients with Ventricular Tachycardia and Fibrilation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Belhan AKPINAR, Sinan GÜRSOY, Peter MARCX, Yves Van MOLHEM, Francis WELLENS, Pedro BRUGADA. Clinical Investigations AICD in the Treatment of Patients with Ventricular Tachycardia and Fibrilation. Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(2): 72-74
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale