Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Genç bir hastada sinüs cerrahisi sonrası gelişen ventrikül fibrilasyonu: Ters Takotsubo kardiyomyopatisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(5): 418-422 | DOI: 10.5543/tkda.2015.76128

Genç bir hastada sinüs cerrahisi sonrası gelişen ventrikül fibrilasyonu: Ters Takotsubo kardiyomyopatisi

Gültekin Günhan Demir, Gamze Babur Güler, Ekrem Güler, Hacı Murat Güneş, Filiz Kızılırmak
Medipol Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Özet– Takotsubo kardiyomiyopatisi (TTK), apikal balonlaşma veya stres kardiyomiyopatisi olarak da bilinmektedir ve epikardiyal koroner arterlerde kritik darlığın eşlik etmediği geçici sol ventrikül fonksiyonu bozukluğu ile kendini gösterir. En sık başvuru şekli akut substernal göğüs ağrısı, bazen ani nefes darlığı ve senkop ve nadiren de şok şeklinde olup tabloya ST-segment yükselmesi ve kardiyak biyobelirteçlerin yükselmesi eşlik eder. Ters TTK ise çok daha nadir görülür ve bazal ve/veya midventriküler segmentlerin hipokinezisi ile karakterizedir. Bu yazıda, kronik sinüzit ve nazal polip nedeniyle nazal sinüs cerrahisi geçiren ve cerrahi sonrası ventrikül fibrilasyonu gelişen 27 yaşındaki bir kadın hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Ters Takotsubo kardiyomiyopatisi, sinüs cerrahisi, ventriküler fibrilasyon.

Sinus surgery complicated by ventricular fibrillation in a young patient: Inverted (reverse) Takotsubo cardiomyopathy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Gültekin Günhan Demir, Gamze Babur Güler, Ekrem Güler, Hacı Murat Güneş, Filiz Kızılırmak. Sinus surgery complicated by ventricular fibrillation in a young patient: Inverted (reverse) Takotsubo cardiomyopathy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(5): 418-422

Sorumlu Yazar: Gültekin Günhan Demir, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale