ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
pdf
Akut Pulmoner Emboli Tanı ve Tedavi Kılavuzu (ESC 2014) [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(1): 7-11 | DOI: 10.5543/tkda.2015.73780

Akut Pulmoner Emboli Tanı ve Tedavi Kılavuzu (ESC 2014)

Leyla Elif Sade
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: xxxx

Acute Pulmonary Embolism Diagnosis and Treatment Guidelines (ESC 2014)

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Leyla Elif Sade. Acute Pulmonary Embolism Diagnosis and Treatment Guidelines (ESC 2014). Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(1): 7-11

Sorumlu Yazar: Leyla Elif Sade, Türkiye
Makale Dili: Türkçe


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi