Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Aortik paravalvüler kaçak olan bir hastada sağ atriyumla aort arasında bağlantıyı andıran sağ koroner fistül [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(5): 418-418 | DOI: 10.5543/tkda.2018.73468

Aortik paravalvüler kaçak olan bir hastada sağ atriyumla aort arasında bağlantıyı andıran sağ koroner fistül

Alimohammad Hajizeinali, Ali Hosseinsabet
Tahran Kalp Merkezi, Tahran Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Tahran, İran

Anahtar Kelimeler: Aort kapağı değişimi, elektrokardiyografi, koroner arter.

A right coronary fistula simulating a connection between the right atrium and the aorta in a patient with an aortic paravalvular leak

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Alimohammad Hajizeinali, Ali Hosseinsabet. A right coronary fistula simulating a connection between the right atrium and the aorta in a patient with an aortic paravalvular leak. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(5): 418-418

Sorumlu Yazar: Ali Hosseinsabet, Iran
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale