Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Primer perkütan girişim sırasında iyatrojenik sağ ventrikül delinmesinin alternatif tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(7): 638-640 | DOI: 10.5543/tkda.2017.72823

Primer perkütan girişim sırasında iyatrojenik sağ ventrikül delinmesinin alternatif tedavisi

Hasan Arı, Alper Karakuş, Selma Arı, Sencer Çamcı, Mehmet Melek
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Bursa

Sağ ventrikül delinmesi perikardiyosentezin seyrek fakat ölümcül olabilen bir komplikasyonudur. Tamponat nedeniyle acil perikardiyosentez uygulaması sırasında sağ ventrikülde perforasyon olan bir olgu sunuldu. Bu olgu, drenaj kateteri çıkartılıp, 10 dk’lık aralıklarla küçük boyutlu kateterler kademeli olarak değiştirilerek başarıyla tedavi edildi. Kalp cerrahisi ve damar kapatma cihazı olmaksızın perikardiyosentez sırasında iyatrojenik sağ ventrikül ponksiyonunun tedavisi için ilk yerleştirilen kateterin daha küçük boyutlu kateterlerle adım adım değiştirilerek çıkarılması bir tedavi seçeneği olabilir.

Anahtar Kelimeler: Perikardiyosentez, perforasyon, sağ ventrikül, tamponat.

An alternative treatment for iatrogenic right ventricular puncture in primary percutaneous intervention

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hasan Arı, Alper Karakuş, Selma Arı, Sencer Çamcı, Mehmet Melek. An alternative treatment for iatrogenic right ventricular puncture in primary percutaneous intervention. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(7): 638-640

Sorumlu Yazar: Hasan Arı, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale