Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sağ atriyuma bası yapan mediastinal kitle [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 353-353 | DOI: 10.5543/tkda.2016.72279

Sağ atriyuma bası yapan mediastinal kitle

Semi Öztürk, Muhsin Kalyoncuoğlu, Gündüz Durmuş, Mustafa Sarı, Mehmet Can
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Anahtar Kelimeler: Mediasten, timoma, ekokardiyografi.

Mediastinal mass compressing the right atrium

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Semi Öztürk, Muhsin Kalyoncuoğlu, Gündüz Durmuş, Mustafa Sarı, Mehmet Can. Mediastinal mass compressing the right atrium. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 353-353

Sorumlu Yazar: Semi Öztürk, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale