ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(3): 19-78

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu


Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
. Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(3): 19-78
Makale Dili: Türkçe


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi