Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
'TEKHARF' ve 'TÜRK Kalp' Çalışmaları: Kapsam ve Katkılarına Objektif Bir Bakış [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(1): 10-11

'TEKHARF' ve 'TÜRK Kalp' Çalışmaları: Kapsam ve Katkılarına Objektif Bir Bakış

Altan ONAT1
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi


Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan ONAT. 'TEKHARF' ve 'TÜRK Kalp' Çalışmaları: Kapsam ve Katkılarına Objektif Bir Bakış. Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(1): 10-11
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale