Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İnfektif Endokarditte Transtorasik ve Transözofajiyal Ekokardiyografi Bulguları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(1): 29-31

İnfektif Endokarditte Transtorasik ve Transözofajiyal Ekokardiyografi Bulguları

Önder KIRIMLI1, Sema GÜNERİ1, Bilal Yıldırım SEYİTHANOĞLU1, Özcan ÖZKUMOVA1, Caner ÇAVDAR1, Mithat ÖZER1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kardiyoloji Ünitesi, İzmir

İnfektif endokardit tanısı alan 11 hastanın transtorasik ekokardiyografi (TTE) ve transözofajiyal ekokardiyografi (TÖE) bulguları karşılaştırıldı. Hastalardan 2'sinde çift kapak (mitral+aort) replasmanı yapılmıştı. Dokuz hastada her iki yöntem ile ağır derecede aort yetmezliği tesbit edildi. Çift kapak replasmanlı hastalardan birinde TTE ile mitral valvuler kaçak saptanırken TÖE ile her 2 hastanın mitral kapağında valvüler ve paravalvüler kaçak saptandı. TTE ile 3 hastada aort kuspis'leri üzerinde 11 ile 15 mm arasında değişen boyutlarda vejetasyon saptandı. Oysa TÖE ile 8 hastada aort kuspis'leri üzerinde ve çift kapak replasmanlı 2 hastada mitral ve aortik prostetik kapaklar üzerinde 3 ile 18 mm arasında değişen ölçülerde vejetasyon izlendi. Sonuç olarak, TÖE infektif endokarditte vejetasyonların tesbit edilmesinde çok değerli bir tanı yöntemidir ve infektif endokardit kuşkusu olan her hastaya TÖE uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İnfektif endokardit, vejetasyon, transözofajiyal ekokardiyografi

Transthoracic and Transesophageal Echocardiographic Findings in Infective Endocarditis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Önder KIRIMLI, Sema GÜNERİ, Bilal Yıldırım SEYİTHANOĞLU, Özcan ÖZKUMOVA, Caner ÇAVDAR, Mithat ÖZER. Transthoracic and Transesophageal Echocardiographic Findings in Infective Endocarditis. Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(1): 29-31
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale