ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Türkiye’de Koroner Yoğun Bakım Ünitelerindeki Hastane İçi Mortalite (MORCOR-TURK) Çalışmasında Hasta Temel Karakteristikleri ve Öngördürücüleri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(3): 175-181 | DOI: 10.5543/tkda.2023.67505

Türkiye’de Koroner Yoğun Bakım Ünitelerindeki Hastane İçi Mortalite (MORCOR-TURK) Çalışmasında Hasta Temel Karakteristikleri ve Öngördürücüleri

Ahmet Seyda Yılmaz1, Fatih Kahraman2, İbrahim Ersoy3, Gökay Taylan4, Emin Erdem Kaya5, Ertan Aydın6, Muammer Karakayalı7, Muhammet Mürsel Öğütveren1, Aybike Gül Taşdelen8, Ömer Kümet9, Murat Gül10, Serdar Gökhan Nurkoç11, Şeyhmus Atan12, Mehmet Özgeyik13, Oğuz Kılıç14, Aslıhan Merve Toprak15, Mehmet Özbek16, Ömer Kertmen17, Özgen Şafak18, Gurbet Özge Mert19, Mevlüt Demir2, Yunus Emre Yavuz20, Şaban Keleşoğlu21, Melisa Uçar22, İsmail Barkın Işık23, Can Ramazan Öncel24, Muhammed Erkam Cengil25, Uğur Küçük26, Ferhat Dindaş27, Meltem Altınsoy28, Fatih Akkaya29
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
2Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kütahya, Türkiye
3Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Afyon, Türkiye
4Trakya Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye
5Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Gaziantep, Türkiye
6Giresun Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye
7Kafkas Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kars, Türkiye
8İstanbul Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
9Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Van, Türkiye
10Aksaray Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Aksaray, Türkiye
11Yozgat Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Yozgat, Türkiye
12Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
13Eskişehir Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Eskişehir, Türkiye
14Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Karaman, Türkiye
15Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
16Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
17Amasya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Amasya, Türkiye
18Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
19Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskisehir, Türkiye
20Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Siirt, Türkiye
21Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
22Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Samsun, Türkiye
23Rize Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Rize, Türkiye
24Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
25Osmaniye Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Adana, Türkiye
26Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye
27Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Uşak, Türkiye
28Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
29Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

AMAÇ
MORCOR-TURK çalışması, Türkiye’deki koroner yoğun bakım ünitelerinde (KYBÜ) hastane içi ölümün öngörücülerini ve oranlarını değerlendiren ulusal bir kayıt sistemidir. Bu rapor, MORCOR-TURK çalışmasına dahil edilen hastaların temel demografik özelliklerini sunmaktadır.


YÖNTEM
Çalışma, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden seçilen, 24 saat KYBÜ hizmeti verebilen 50 merkezi içeren, çok merkezli, kesitsel, ileriye dönük ve ulusal bir kayıt çalışmasıdır. 1-30 Eylül 2022 tarihleri arasında kardiyovasküler acil durumlarla KYBܒlere kabul edilen tüm ardışık hastalar ileriye dönük olarak kaydedildi. Temel demografik özellikler, kabul tanıları, laboratuvar verileri ve kardiyovasküler risk faktörleri kaydedildi.


BULGULAR
Analize 65 yaş ortalamasıyla (56-73) ve 2087’si (%66,1) erkek olan toplam 3157 hasta dahil edildi. Arteriyel hipertansiyon [1864 hasta (%59)], diabetes mellitus (DM) [1184 (%37,5)], hiperlipidemi [1120 (%35,5)] ve sigara içme alışkanlığı [1093 (%34,6)] olan hastalar belirlendi. KYBܒye kabulün önde gelen nedeni non-ST elevation myokard infarktüsü (NSTEMI) idi [1187 hasta (%37,6)] ve ST elevation myokard infarktüsü (STEMI) 742 hastada (%23,5) tesbit edildi. Diğer en sık tanılar ise sırasıyla dekompanse Kalp yetersizliği [339 hasta (%10,7)] ve aritmi [272 hasta (%8,6)] idi. Atriyal fibrilasyon en yaygın patolojik ritim [442 hasta (%14)] ve göğüs ağrısı en yaygın temel şikayetti [2173 hasta (%68,8)].


SONUÇ
En sık başvuru tanısı, NSTEMI başta olmak üzere, akut koroner sendrom idi. Hipertansiyon ve diyabet en sık görülen risk faktörleri iken başvuran tüm hastalarda en sık görülen patolojik ritim AF idi. Bu veriler KYBܒye yatırılan hastaların özelliklerinin tanınması ve dolayısıyla KYBܒye başvuruların azaltılması için gerekli önlemlerin alınmasında faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Koroner yoğun bakım ünitesi, temel karakteristikler, MORCOR-TURK

Baseline Characteristics of a Patient Cohort and Predictors of In-hospital MORtality in CORonary Care Units (MORCOR-TURK) Trial in Türkiye

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Seyda Yılmaz, Fatih Kahraman, İbrahim Ersoy, Gökay Taylan, Emin Erdem Kaya, Ertan Aydın, Muammer Karakayalı, Muhammet Mürsel Öğütveren, Aybike Gül Taşdelen, Ömer Kümet, Murat Gül, Serdar Gökhan Nurkoç, Şeyhmus Atan, Mehmet Özgeyik, Oğuz Kılıç, Aslıhan Merve Toprak, Mehmet Özbek, Ömer Kertmen, Özgen Şafak, Gurbet Özge Mert, Mevlüt Demir, Yunus Emre Yavuz, Şaban Keleşoğlu, Melisa Uçar, İsmail Barkın Işık, Can Ramazan Öncel, Muhammed Erkam Cengil, Uğur Küçük, Ferhat Dindaş, Meltem Altınsoy, Fatih Akkaya. Baseline Characteristics of a Patient Cohort and Predictors of In-hospital MORtality in CORonary Care Units (MORCOR-TURK) Trial in Türkiye. Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(3): 175-181
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi