Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Björk-Shiley ve Medtronic-Hall Yapay Kapakları Kullanılan Hastaların Klinik Sonuçları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(2): 79-82

Björk-Shiley ve Medtronic-Hall Yapay Kapakları Kullanılan Hastaların Klinik Sonuçları

Halim SONCUL1, Levent GÖKGÖZ1, Oğuz TATLICAN1, Ali ERSÖZ1, Sedat KALAYCIOĞLU1, Melih KAPTANOĞLU1, Ali YENER1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Kliniğinde Nisan 1987 ile Nisan 1991 tarihleri arasında ameliyat edilen 140 hastaya 153 Björk-Shiley, 130 hastaya da 168 Medtronic-Hall kapak protezi kullanılmıştır. Björk-Shiley kullanılan hastaların 21'ine aort kapak replasmanı, 106'sına mitral kapak replasmanı, 13'üne ise aort+mitral kapak replasmanı yapılmıştır. Bu hastalar ortalama 40.3 ay (16-54) süreyle takip edilmiş olup yaş ortalamaları 35.1'dir. Medtronic-Hall kullanılan hastaların ise 32'sine aort kapak replasmanı, 60'ına mitral kapak replasmanı, 38'ine de aort ve mitral kapak replasmanı yapılmıştır. Bu hastalar ortalama 19.6 ay (8-37) süreyle takip edilmiş olup yaş ortalamaları 33.5'dir. İki farklı tip yapay kapak kullanılan hastalarda erken ve geç dönemdeki mortalite ve morbidite ile takip edilen süre içerisindeki yaşam süresiyle komplikasyonsuz yaşam süresi bakımından grupların birbirlerine herhangi bir üstünlüğü gösterilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Mekanik kapak protezi, BjörkShiley kapak prorezi, Medtronic-Hall kapak protezi

Follow-Up of Patients Having Had Replacement with Björk-Shiley and Medtronic-Hall Prostheses

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Halim SONCUL, Levent GÖKGÖZ, Oğuz TATLICAN, Ali ERSÖZ, Sedat KALAYCIOĞLU, Melih KAPTANOĞLU, Ali YENER. Follow-Up of Patients Having Had Replacement with Björk-Shiley and Medtronic-Hall Prostheses. Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(2): 79-82
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale