ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
pdf
Kardiyak Pacing ve Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi Kılavuzu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(1): 50-89

Kardiyak Pacing ve Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi Kılavuzu


Kardiyak Pacing ve Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi Kılavuzu

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
. Kardiyak Pacing ve Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi Kılavuzu. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(1): 50-89
Makale Dili: Türkçe


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi