Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner Arter Cerrahisi Öncesinde Clopidogrel Kullanımı Kanama Miktarı ve Kan Kullanımını Artırmıyor [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(11): 681-684

Koroner Arter Cerrahisi Öncesinde Clopidogrel Kullanımı Kanama Miktarı ve Kan Kullanımını Artırmıyor

Hasan KARABULUT1, Fevzi TORAMAN2, Serdar EVRENKAYA1, Murat YÜCE3, Sümer TARCAN1, Cem ALHAN1
1Acıbadem Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
2Acıbadem Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul
3Acıbadem Hastanesi, Anesteziyoloji Bölümü, İstanbul

Trombosit fonksiyon bozukluğu koroner arter cerrahisi sonrası görülen kanama komplikasyonunun en sık nedenlerindendir. Bu çalışmanın amacı, trombosit agregasyonunun spesifik ve güçlü irreversible inhibitörü olan clopidogrelin koroner baypas sonrası gerek kanama, gerekse kan ve kan ürünlerinin kulanımı üzerine olan etkisini araştırmaktır. İzole koroner arter cerrahisi uygulanan ardışık 1628 hasta çalışmaya alındı. Bu hastaların 48'i ameliyat öncesinde clopidogrel kullanırken 1580 hasta clopidogrel kullanmıyordu. Operasyonların tümü aynı cerrahi ve anestezi ekibi tarafından yapıldı. Hastaların demografik verileri ile beraber protrombin zamanı, APTT, trombosit sayısı, distal anastomoz sayısı, baypas zamanı, kros klemp zamanı, kanama miktarı, kanama revizyonu oranı, homolog kan kullanımı ve taze donmuş plazma kullanımı karşılaştırıldı. Clopidogrel ve kontrol grubunda sırasıyla; protrombin zamanı 12.6±1.6; 11.5±1.7 sn (p= 0.013), APTT 32.6±4.5; 31.4±4.5 sn, trombosit sayısı 275.000±98.000; 280.000± 72.000 /dL, distal anostomoz sayısı 2.6±1.1; 2.8±1.1, baypas zamanı 55±26; 63±25 dk, postoperatif kanama miktarı 719±265; 612±350 ml, kanama revizyonu %0; %1; homolog kan kullanımı 0.5±0.9; 0.4±0.9 U/hasta, taze donmuş plazma kullanımı 1.1±1.2; 0.9±1.1 U/hasta, yoğun bakımda kalış süresi 20.1±2.9; 21.9±13.5 saat, hastanede kalış süresi ise 5.5±1.7; 5.4±2.1 gün olarak saptandı. Bu bulgulara dayanarak clopidogrel kullanımının koroner arter cerrahisi sonrası kanama miktarı, homolog kan ve kan ürünleri kullanımını ve kanama revizyon oranını etkilemediği söylenebilir.


Clopidogrel Does Not Increase Bleeding and Allogenic Blood Transfusion Before Coronary Artery Surgery

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hasan KARABULUT, Fevzi TORAMAN, Serdar EVRENKAYA, Murat YÜCE, Sümer TARCAN, Cem ALHAN. Clopidogrel Does Not Increase Bleeding and Allogenic Blood Transfusion Before Coronary Artery Surgery. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(11): 681-684
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale