Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İnfarktüs Sonrası Ventrikül Septum Rüptürü ve Kateter Yöntemleriyle Kapatma Girişimleri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(11): 726-727

İnfarktüs Sonrası Ventrikül Septum Rüptürü ve Kateter Yöntemleriyle Kapatma Girişimleri

Serdar ENER1
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 16059 Bursa

Pulmoner histiositozis X'e bağlı gelişen pulmoner hipertansiyon prognozu kötü ve ilerleyici bir hastalıktır. İmmusupresif ajanlar, kalsiyum antagonistleri ve sürekli oksijen tedavisi geleneksel tedavi yöntemleri olup bazı hastalarda bu tedaviler ile de semptomatik iyileşme sağlanamamaktadır. Geleneksel tedavi yöntemleri ile tedavi edilmesine rağmen fonksiyonel kapasitesi evre 4 olan histiositozis X'e bağlı bir pulmoner hipertansiyon hastasında ek olarak uygulanan tek doz inhale iloprost ve oral sildenafil sitrat kombinasyonunun ekokardiyografik olarak ölçülen pulmoner arter basıncını düşürdüğünü saptadık. Bu tedavinin 1 hafta kullanılması ile de hastanın fonksiyonel kapasitesinde artış ve altı dakikalık yürüme testinde belirgin düzelme izlenmiştir. İnhale iloprost, oral sildenafil kombinasyonunun histiositozis X'e bağlı gelişen pulmoner hipertansiyon tedavisinde etkin bir tedavi yöntemi olduğunu düşünmekteyiz.


Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Serdar ENER. İnfarktüs Sonrası Ventrikül Septum Rüptürü ve Kateter Yöntemleriyle Kapatma Girişimleri. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(11): 726-727
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale