Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Geç stent trombozunda koroner optik koherens tomografi: Ülkemizdeki ilk uygulama [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 63-65 | DOI: 10.5543/tkda.2012.01724

Geç stent trombozunda koroner optik koherens tomografi: Ülkemizdeki ilk uygulama

Ahmet Guler1, Can Yücel Karabay2, Arzu Kalaycı1, Cevat Kırma1
1Kosuyolu Kalp, Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul- Türkiye
2Süreyyapaşa Gögüs Hastalıkları Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul- Türkiye

Stent trombozu, koroner revaskülarizasyon alanındaki gelişmelere rağmen halen önemli bir sorun olmayı sürdürmektedir. Tam olmayan stent açılması (malapozisyon) ve özellikle ilaç kaplı stentlerde daha sık ve yaygın olarak meydana gelen tam olmayan stent strut endotelizasyonu, geç ya da çok geç stent trombozlarındaki temel nedenler arasındadır. Optik koherens tomografi (OKT), ölümcül sonuçlar doğurabilen bu patolojilerin saptanmasında kullanılan yeni bir yöntemdir. Üç yıl önce sol ön inen koroner artere sirolimus kaplı stent uygulanan 60 yaşında erkek hastada ST yükselmesiz miyokart enfarktüsü nedeniyle yapılan koroner anjiyografide stent bölgesinde yoğun trombüs görüldü. Düzenli olarak aspirin ve klopidogrel kullanan hastaya, bu ilaçlara ek olarak, heparin ve tirofiban infüzyonuna başlandı. Beş gün sonra tekrarlanan koroner anjiyografide trombüsün büyük oranda kaybolmuş olduğu izlendi. Stent malapozisyonu ve endotelizasyonunu değerlendirmek üzere yapılan OKT’de duvara tam olarak yapışmamış olan stent strutları görüldü ve balonla genişletme uygulandı. Bu işlem sonrası yapılan OKT’de stent strutlarının damar duvarına tam olarak yapışmış olduğu görüldü. Sunulan olgu, ülkemizde geç stent trombozunda OKT’nin uygulandığı ilk olgudur.

Anahtar Kelimeler: Anjiyoplasti, balon, koroner, ilaç salınımlı stent; stent/yan etki; tomografi, optik kohorens

Coronary optical coherence tomography in late stent thrombosis: the first application in Turkey

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Guler, Can Yücel Karabay, Arzu Kalaycı, Cevat Kırma. Coronary optical coherence tomography in late stent thrombosis: the first application in Turkey. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 63-65

Sorumlu Yazar: Ahmet Guler, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale