Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut Miyokard İnfarktüsünde Trombolitik Tedaviye İlişkin Sorunlar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(2): 127-131

Akut Miyokard İnfarktüsünde Trombolitik Tedaviye İlişkin Sorunlar

Güneş AKGÜN1
Ankara Üniv. Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İbni Sina Hastanesi, Ankara

Akut miyokard infarktüslü hastalarda üç farklı plazminojen aktivatörü ile elde edilen sonuçlar kısaca gözden geçirildi. Reperfüzyon sağlanmış koroner arterin, özellikle ilk saatteki yeniden tıkanması bellibaşlı bir sorun olarak sürmektedir. Antitrombotik ve antiagregan tedavinin (heparin ve aspirin) kısıtlamaları ve değeri irdelendi. Akut miyokard infarktüslü hastaların daha büyük bir bölümünü trombolitik tedavi yararlarına ekspoze etmek amacıyla, akut iskemili hastaların hastaneye daha erken ulaşmalarına yol açabilecek daha iyi bir eğitim ve organizasyona erişme gereğine dikkat çekildi.

Anahtar Kelimeler: Akut miyokard infarktüsü, antiagregan tedavi, plazminojen aktivatörleri, tromboliz

Current Problems in Thrombolytic Treatment in Acute Myocyardial Infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Güneş AKGÜN. Current Problems in Thrombolytic Treatment in Acute Myocyardial Infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(2): 127-131
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale