Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Stent kırılmasına bağlı stent içi restenoz görüntülenmesi ve morfolojik değerlendirilmesinde optik koherens tomografinin yararı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 153-153 | DOI: 10.5543/tkda.2018.57824

Stent kırılmasına bağlı stent içi restenoz görüntülenmesi ve morfolojik değerlendirilmesinde optik koherens tomografinin yararı

Yusuke Oba1, Hiroshi Funayama1, Kazuomi Kario1


Usefulness of optical coherence tomography imaging for diagnosis of in-stent restenosis due to a stent fracture and morphological assessment

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yusuke Oba, Hiroshi Funayama, Kazuomi Kario. Usefulness of optical coherence tomography imaging for diagnosis of in-stent restenosis due to a stent fracture and morphological assessment. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 153-153

Sorumlu Yazar: Hiroshi Funayama, Japan
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale