Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Açlık grevinin elektrokardiyografik parametrelere etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(5): 379-383 | DOI: 10.5543/tkda.2018.57794

Açlık grevinin elektrokardiyografik parametrelere etkisi

Gültekin Faik Hobikoğlu1, Mehmet Urumdaş2, Yalçın Özkurt2, Regayip Zehir3, Ahmet Güner3
1Karatay Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Silivri Cezaevi Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
3Kartal Koşuyolu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ
Bu çalışmada, açlık grevine devam eden tutuklu ve hükümlülerin elektrokardiyogramları (EKG) açlık grevi bitiminde ve 2 ay sonra alınanlarla karşılaştırılmıştır.

YÖNTEMLER
Bu çalışmada, Eylül 2012 ile Kasım 2012 tarihleri arasında 45 erkek (ortalama yaş 41±9.4 yıl) tutuklu ve hükümlü yaklaşık 45±9.6 gün süren açlık grevi gerçekleştirdi. Ortalama açlık süresi 45±9.6 gündü. Açlık grevinin son gününde ve bundan iki ay sonra kan basınçları, vücut ağırlıkları ve serum elektrolitleri (sodyum, potasyum ve kalsiyum) elde edildi. Açlığın son gününde ve açlıktan iki ay sonra elde edilen 12 uçlu EKG’ler tarandı, yüksek çözünürlüklü bilgisayar ekranlarına aktarılarak değerlendirildi.

BULGULAR
Açlık grevinde 81 hastada ortalama 6±3.7 kilo kaybı gözlendi. Açlık grevinin son gününde, hastalardan alınan EKG kayıtları değerlendirildiğinde, 16 (%19.7) erken repolarizasyon (ER) (inferiyor: 10, lateral: 5, inferolateral: 1) tespit edildi. Açlık grevinden 2 ay sonra, hastalardan alınan EKG kayıtlarında 4 (%4.9) (inferiyor: 3, lateral: 1 (p<0.001) ER tespit edildi. PR aralığında (157±75 ms ve 153±23 ms, p=0.035) ve QRS süresinde (95±73 ve 92±11, p=0.001) anlamlı fark bulunurken, kalp hızı açısından fark yoktu (p=0.068). Ayrıca açlık grevinin son günü ile açlık grevinden iki ay sonra elektrolit düzeyleri açısından anlamlı bir fark yoktu.

SONUÇ
İlk kez uzun süreli açlığın ER ile ilişkili olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Erken repolarizasyon, elektrokardiyogram; açlık grevi.

Effect of hunger strike on electrocardiographic parameters

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Gültekin Faik Hobikoğlu, Mehmet Urumdaş, Yalçın Özkurt, Regayip Zehir, Ahmet Güner. Effect of hunger strike on electrocardiographic parameters. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(5): 379-383

Sorumlu Yazar: Ahmet Güner, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale