Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Türk toplumunda bel çevresi sınır değerleri: İnsülin direncini öngördüren bir eşik değer var mıdır? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 17-23

Türk toplumunda bel çevresi sınır değerleri: İnsülin direncini öngördüren bir eşik değer var mıdır?


Cut-off values for waist circumference in Turkish population: Is there a threshold to predict insulin resistance?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
. Cut-off values for waist circumference in Turkish population: Is there a threshold to predict insulin resistance?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 17-23
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale