ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
pdf
Yüzeyel femoral arter stent oklüzyonunun rekanalizasyonu için direkt stent ponksiyonu tekniği [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 144-147 | DOI: 10.5543/tkda.2018.57373

Yüzeyel femoral arter stent oklüzyonunun rekanalizasyonu için direkt stent ponksiyonu tekniği

Kurtuluş Karaüzüm, İrem Karaüzüm, Ulaş Bildirici
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Stent restenozu ve oklüzyonu, yüzeyel femoral arter girişimlerinin yaygın ve iyi bilinen komplikasyonlarıdır. Bu durumlarda tedavi seçenekleri tekrar girişim veya cerrahidir. Perkütan antegrad yaklaşım, yüzeyel femoral arter stent restenozu ya da oklüzyonu tedavisinde etkili ve güvenli bir yöntemdir. Antegrad yaklaşım başarısız olduğunda, retrograd transpopliteal yaklaşım alternatif olarak kullanılabilir. Bununla birlikte, akut bacak iskemi kliniği ile başvuran bazı hastalarda distal damar akımı olmayabilir. Bu durum bu hastalarda ekstemite kaybı ile sonuçlanabilmektedir. Burada, başarısız antegrad girişim sonrası direkt stent ponksiyonu tekniğiyle rekanalize edilen yüzeyel femoral arter stent oklüzyonu olgusu sunduk.

Anahtar Kelimeler: recanalization, stent, occlusion

Direct stent puncture technique for recanalization of superficial femoral artery in-stent occlusion

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kurtuluş Karaüzüm, İrem Karaüzüm, Ulaş Bildirici. Direct stent puncture technique for recanalization of superficial femoral artery in-stent occlusion. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 144-147

Sorumlu Yazar: Kurtuluş Karaüzüm, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi