Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Çocukluk çağında siyanozun nadir bir sebebi: Pulmoner arteriyovenöz malformasyon [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(6): 538-540 | DOI: 10.5543/tkda.2016.57262

Çocukluk çağında siyanozun nadir bir sebebi: Pulmoner arteriyovenöz malformasyon

Osman Güvenç1, Murat Saygı2, İbrahim Halil Demir3, Ender Ödemiş3
1Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, Batman
2Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
3Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul

Pulmoner arter ve pulmoner ven arasında anormal bağlantı olması olarak tanımlanan pulmoner arteriyovenöz malformasyon nadir görülen bir durumdur. Genellikle doğumsal olarak ortaya çıkmasına rağmen herediter hemorajik telenjiektazi ile birlikte de olabilir. Klinik bulgular, fistülün sayısı ve boyutu ile orantılı olarak şant miktarıyla değişmekte olup hastalarda siyanoz ve solunum sıkıntısı görülebilir. Hastalık tedavi edilmediği takdirde kalp yetersizliğine ve enfektif endokardite yol açabilir; anevrizmal fistül yırtılabilir. Anormal vasküler bağlantının transkateter embolizasyonu bu hastalığın yönetimindeki güncel tedavi yöntemidir. Bu makalede 8.5 yaşında bir çocuk hasta sunuldu. Hastada çabuk yorulma belirtisi kendini gösteriyordu. Transkutanöz oksijen satürasyonu %75 idi, incelemelerinde pulmoner arteriyovenöz malformasyon tespit edildi. Başarılı transkateter fistül embolizasyonu uygulandı.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, fistül embolizasyonu, pulmoner arteriyovenöz malformasyon, siyanoz.

A rare cause of cyanosis in childhood: Pulmonary arteriovenous malformation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Osman Güvenç, Murat Saygı, İbrahim Halil Demir, Ender Ödemiş. A rare cause of cyanosis in childhood: Pulmonary arteriovenous malformation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(6): 538-540

Sorumlu Yazar: Osman Güvenç, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale