Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner Bypass Sonrası Gelişen Atriyal Fibrilasyonun Önlenmesinde Metoprolol Kullanımı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(10): 619-625

Koroner Bypass Sonrası Gelişen Atriyal Fibrilasyonun Önlenmesinde Metoprolol Kullanımı

Mustafa GÜLER1, Ercan EREN1, M.Erdem TOKER1, Altuğ TUNCER1, Füsun GÜZELMERİÇ1, Adil POLAT1, Mehmet BALKANAY1, Gökhan İPEK1, Esat AKINCI1, Cevat YAKUT1
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştmııa Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul

Atriyal fibrilasyon açık kalp cerrahisi sonrası en sık görülen ritm bozukluğudur. Oluş mekanizması kesin olarak bilinmemekte ve sıklığı giderek artmaktadır. Sol ventrikül disfonksiyonunda (SVD) atriyal fibrilasyon daha da önemli hale gelmekte fakat atriyal fibrilasyonun meydana gelmesinde sol ventrikül disfonksiyonunun doğrudan etkisinin olup olmadığı bilinmemektedir. Atriyal fibrilasyonun önlenmesinde çeşitli tedavi protokolleri kullanılmasına rağmen en sık tercih edilenlerden biri de beta blokerlerdir. Bu çalışmanın amacı koroner arter bypass operasyonu (CABG) uygulanan hastalarda atriyal fibrilasyon gelişimine metoprolol' un etkisini araştırmaktır. Bu prospektif çalışmaya CABG operasyonu uygulanan sol ventrikül performans skoru yüksek 253 hasta (grup I) ile sol ventrikül performans skoru düşük 273 hasta (grup II) dahil edildi. Grup I' deki 80 hastaya postoperatif oral metoprolol verilirken (grup Ia), 173 hastaya antiaritmik ilaç verilmedi (grup Ib). Aynı şekilde grup II' deki 115 hastaya postoperatif metoprolol verilirken (grup IIa), 158 hastaya antiaritmik ilaç verilmedi (grup IIb). Sol ventrikül performansı bozuk olan grupta metoprolol verilenlerden (grup Ia) 5 hastada (%6.3) verilmeyenlerden ise (grup Ib) 28 hastada (%16.2) atriyal fibrilasyon gelişirken sol ventrikül performansı normal olan grupta metoprolol verilenlerden (grup IIa) 6 hastada (%5.2) verilmeyenlerden ise (grup IIb) 24 hastada (%15.2) atriyal fibrilasyon gelişti. (p<0.05) Tüm gruplarda atriyal fibrilasyon gelişme zamanı ortalama 2. gün olarak ortaya çıktı (p>0.05). Dört grupta da atriyal fibrilasyon ve sinüs ritmindeki hastaların yoğun bakımda kalma süreleri fark göstermezken (p>0.05) hastanede kalma süreleri atriyal fibrilasyon gelişen hastalarda sinüs ritmindeki hastalara oranla anlamlı olarak uzun bulundu (p<0.05). Sonuç olarak CABG sonrası gelişen atriyal fibrilasyonun profilaksisinde metoprolol' un hem sol ventrikül performansı bozuk, hem de normal olan grupta etkili olduğu görülmüştür. Diğer yandan atriyal fibrilasyon gelişimi yoğun bakımda kalma süresini değiştirmezken hastanede kalma süresini uzatmaktadır.

Anahtar Kelimeler: atriyal fibrilasyon, CABG, sol ventrikül disfonksiyonu, metoprolol

Use of Metoprolol for Prevention of Atrial Fibrillation After Coronary Bypass

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa GÜLER, Ercan EREN, M.Erdem TOKER, Altuğ TUNCER, Füsun GÜZELMERİÇ, Adil POLAT, Mehmet BALKANAY, Gökhan İPEK, Esat AKINCI, Cevat YAKUT. Use of Metoprolol for Prevention of Atrial Fibrillation After Coronary Bypass. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(10): 619-625
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale