Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kapak seviyesi altında pulmoner darlık, sağ ventrikül hipertrofisi ve foramen ovale açıklığı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 626-626 | DOI: 10.5543/tkda.2011.01583

Kapak seviyesi altında pulmoner darlık, sağ ventrikül hipertrofisi ve foramen ovale açıklığı

Orhan Doğdu1, Oğuzhan Baran2, Ömer Karaduman2, Mikail Yarlıoğlueş2
1Yozgat Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Yozgat
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri

Anahtar Kelimeler: Subpulmoner yerleşimli Stenoz, Sağ Ventriküler Hipertrofi, patent foramen Ovale

Subvalvular pulmonary stenosis, right ventricular hypertrophy and patent foramen ovale

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Orhan Doğdu, Oğuzhan Baran, Ömer Karaduman, Mikail Yarlıoğlueş. Subvalvular pulmonary stenosis, right ventricular hypertrophy and patent foramen ovale. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 626-626

Sorumlu Yazar: Orhan Doğdu, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale