Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Mitral-aort bileşkesi psödoanevrizması ve septal anevrizma ile komplike olan biküspit kapak enfektif endokarditi olgusu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(2): 147-150 | DOI: 10.5543/tkda.2017.50245

Mitral-aort bileşkesi psödoanevrizması ve septal anevrizma ile komplike olan biküspit kapak enfektif endokarditi olgusu

Hicaz Zencirkıran Ağuş, Oya Atamaner, Begüm Uygur, Ali Kemal Kalkan, Mehmet Ertürk
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Aort kapak endokarditi yaprakçıkların hasarına, perforasyonuna, kapak halkası apsesine, perivalvuler yetersizliğe ve daha nadir olarak kapaktaki yetersizlik nedeniyle subaortik yapılarda ikincil hasara neden olabilir. Mitral-aort kapaklar arası bileşke psödoanevrizması, doğal aort kapak endokarditinin nadir bir komplikasyonudur. Bu bölge kısmen damarsız alandır ve endokardit sırasında enfeksiyona ve anevrizma oluşumuna meyillidir. Bu yazıda, psödoanevrizma, anevrizma ve aort kapak rüptürü ile komplike olan otuz üç yaşında biküspit aort kapak endokarditli olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Biküspit aort, enfektif endokardit; psödoanevrizma.

Infective endocarditis of a bicuspid aortic valve complicated by septal aneurysm and mitral-aortic intervalvular fibrosa pseudoaneurysm

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hicaz Zencirkıran Ağuş, Oya Atamaner, Begüm Uygur, Ali Kemal Kalkan, Mehmet Ertürk. Infective endocarditis of a bicuspid aortic valve complicated by septal aneurysm and mitral-aortic intervalvular fibrosa pseudoaneurysm. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(2): 147-150

Sorumlu Yazar: Hicaz Zencirkıran Ağuş, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale