Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
[Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(2): 81-83 | DOI: 10.5543/tkda.2018.48280

Influences of cardiac resynchronization therapy on cardiac biomarkers in patients with chronic heart failure

Yüksel Çavuşoğlu
Department of Cardiology, Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey

Keywords: biomarkers, chronic, heart, failure

Influences of cardiac resynchronization therapy on cardiac biomarkers in patients with chronic heart failure

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yüksel Çavuşoğlu. Influences of cardiac resynchronization therapy on cardiac biomarkers in patients with chronic heart failure. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(2): 81-83

Sorumlu Yazar: Yüksel Çavuşoğlu, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale