Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner arterleri normal olan genç bir erkekte disülfiram-alkol etkileşimi ile ilişkili akut miyokard infarktüsü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 48-50

Koroner arterleri normal olan genç bir erkekte disülfiram-alkol etkileşimi ile ilişkili akut miyokard infarktüsü

Yelda Tayyareci1, Esra Acarel2
1Merzifon Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Merzifon, Amasya
2Medical Park Hospital, Nöroloji Kliniği, Bahçelievler, İstanbul

Asetaldehit sendromu sonucunda gelişen akut miyokard infarktüsü nadirdir. Kronik alkol bağımlısı olan 22 yaşında bir erkek hasta hastanemize, disülfiram ile birlikte alkol aldıktan sonra başlayan tipik angina pektoris ile başvurdu. Elektrokardiyogramında hiperakut inferior miyokard infarktüsü saptanan hasta trombolitik tedavi ile başarıyla iyileşti. Koroner anjiyografisi normal olan hastada, olayın büyük olasılıkla koroner arter spazmı veya trombozuna bağlı olarak geliştiği düşünüldü. Disülfiram, beraberinde alkol alma kısıtlamasına tam olarak uyamayan hastalar için güvenli bir ilaç değildir ve bu kişilere disülfiram verilirken yakından takip gerekir.

Anahtar Kelimeler: Alkolden caydırıcı/yan etki, koroner vazospazm, disulfiram/yan etki, miyokard infarktüsü/kimyasala bağlı; tromboz.

Acute myocardial infarction associated with disulfiram-alcohol interaction in a young man with normal coronary arteries

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yelda Tayyareci, Esra Acarel. Acute myocardial infarction associated with disulfiram-alcohol interaction in a young man with normal coronary arteries. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 48-50

Sorumlu Yazar: Yelda Tayyareci, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale