ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
pdf
CPR VE ECC için 2010 Amerikan Kalp Derneği (AHA) Kılavuzunda Öne Çıkan Noktalar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(2): 1-34

CPR VE ECC için 2010 Amerikan Kalp Derneği (AHA) Kılavuzunda Öne Çıkan Noktalar


2010 American Heart Association (AHA) Guidelines for CPR and ECC

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
. 2010 American Heart Association (AHA) Guidelines for CPR and ECC. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(2): 1-34
Makale Dili: Türkçe


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi