Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Perkütan koroner girişimin komplikasyonu olarak gelişen fonksiyonel mitral stenozuyla ilişkili periatriyal hematomun konservatif tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(6): 575-575 | DOI: 10.5543/tkda.2017.39126

Perkütan koroner girişimin komplikasyonu olarak gelişen fonksiyonel mitral stenozuyla ilişkili periatriyal hematomun konservatif tedavisi

Murat Akçay1, Korhan Soylu1, Mustafa Yenerçağ2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Samsun
2Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Samsun

Anahtar Kelimeler: Koroner girişim, periatrial hematom, fonksiyonel ciddi mitral stenozu, konservatif tedaviConservative treatment of localized periatrial hematoma associated with functional mitral stenosis, a complication of percutaneous coronary intervention

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat Akçay, Korhan Soylu, Mustafa Yenerçağ. Conservative treatment of localized periatrial hematoma associated with functional mitral stenosis, a complication of percutaneous coronary intervention. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(6): 575-575

Sorumlu Yazar: Murat Akçay, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale