ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
pdf
Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 47-88

Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar


Pre-operative Cardiac Risk Assessment and Perioperative Cardiac Management in Non-Cardiac Surgery (Management of)

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
. Pre-operative Cardiac Risk Assessment and Perioperative Cardiac Management in Non-Cardiac Surgery (Management of). Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 47-88
Makale Dili: Türkçe


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi