Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Bir çocukta nadir bir göğüs ağrısı nedeni olarak spontan pnömomediastinum [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 51-52

Bir çocukta nadir bir göğüs ağrısı nedeni olarak spontan pnömomediastinum

Haşim Olgun1, Atila Türkyılmaz2, Yener Aydın2, Naci Ceviz1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum

Spontan pnömomediastinum çocuklarda nadir bir hastalıktır; çoğunlukla tetikleyici olaylar sonucunda meydana gelir. Genellikle altta yatan neden bulunmaz. On yaşında bir erkek çocuk, perikard efüzyonunu akla getiren ani başlangıçlı göğüs ağrısı ile yatırıldı. Vücut sıcaklığı, kan basıncı, nabzı, solunum hızı normaldi. Femoral nabızlar alınabiliyordu ve siyanoz yoktu. Kalp dinlemesinde, hışırtılı bir ses dışında anormalliik bulunmadı. Elektrokardiyografisi de normaldi. Göğüs, boyun ve yüzde subkutan amfizem bulguları yoktu. Göğüs radyografisinde şüpheli bir mediastinal havaya rastlandı. Sol yandan çakilen göğüs grafisi ön mediastinumda belirgin hava basıncını gösterdi. Hastada herhangi bir etyolojik neden bulunamadı. Pnömomediastinum bir hafta içinde kendiliğinden geçti.

Anahtar Kelimeler: Göğüs ağrısı, çocuk, mediastinal amfizem/tanı/radyografi

Spontaneous pneumomediastinum in a child as a rare cause of chest pain

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Haşim Olgun, Atila Türkyılmaz, Yener Aydın, Naci Ceviz. Spontaneous pneumomediastinum in a child as a rare cause of chest pain. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 51-52

Sorumlu Yazar: Haşim Olgun, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale