Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Tek Elektrod ile DDD-Pacing Uygulamamızın Erken ve 6 Aylık Sonuçları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(1): 25-28

Tek Elektrod ile DDD-Pacing Uygulamamızın Erken ve 6 Aylık Sonuçları

Cengiz ÇELİKER1, Nuran YAZICIOĞLU1, Murat ERSANLI1
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Diyafram stimülasyonu olmadan atriyal pacing uygulanabilirse, tek elektrod ile DDD-pacing mümkün olabilecektir. Yeni bir pacing modeli olan "overlapping biphasic impulse" (OLBI) stimülasyonla atriyal pacing eşiğinin anlamlı olarak düşürülebildiği bildirilmiştir. Bu çalışmada OLBI stimülasyonun etkinliği araştırıldı. Çalışmaya AV tam veya ikinci derece bloklu, yaş ortalaması 63±13 yıl olan 5'i erkek 10 hasta alınarak, atriyal OLBI stimülasyon özelliği olan VDD-pacing sistemi implante edildi. İmplantasyon sırasında, hastaneden çıkışta, 1, 3 ve 6 aylık izlemede, geçici OLBI atriyal pacing ve diyafram uyarılma eşikleri, P ve R dalga amplitüdleri, elektrod direnci ve ventriküler pacing eşiği ölçüldü. İmplantasyon sırasında 2.6±0.6V olan ortalama atriyal pacing eşiğinde 6. ayın sonunda anlamlı değişiklik olmadı. İmplantasyonda 5.9±2V olan ortalama diyafram uyarılma eşiği, 6. ayda kalp pilinin uygulayabildiği en yüksek atriyal pacing voltajı olan 4.8V'un üzerinde idi. Sonuç olarak, salınan atriyal elektrod ile OLBI stimülasyonla diyafram uyarılması olmadan, stabl atriyal pacing'in yüzde 80 hastada, altı ay süreyle sağlanabildiği gösterildi.

Anahtar Kelimeler: atriyal pacing,tek-geçiş elektrod.DDD-pacing

Early and Six-month Follow-up Results of Our Single-lead DDD-pacing Experience

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cengiz ÇELİKER, Nuran YAZICIOĞLU, Murat ERSANLI. Early and Six-month Follow-up Results of Our Single-lead DDD-pacing Experience. Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(1): 25-28
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale